Vài Nét Sơ Lược về Nhà Thờ Chánh Toà

Cathedral

Vài Nét Sơ Lược Về Nhà Thờ Chánh Toà Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Vào năm 1919, Đức Giám Mục Theophile Meerschaert, vị Giám Mục đầu tiên của Địa Phận Oklahoma, đã thành lập Giáo Xứ Nhà thờ Chánh Toà Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vào ngày 16 tháng Giêng năm 1919, Đức Ông Albert Monnot được bổ nhiệm đến làm Linh Mục Chánh Xứ của một Giáo Xứ bao gồm tám mươi dặm vuông để phục vuvieejc mở rộng về phía Tây Bắc của thành phố Oklahoma. Vào ngày 15 tháng 5 năm 1919, trong vòng hai ngày, mười hai người đã cật lực khởi công để tạm thời dựng lên một giáo đường bằng gỗ trên mảnh đất vừa mới mua của Giáo Xứ – khuôn viên giáo đường hiện nay nằm ngay trên góc đường NW 31st và 32nd, và khoảng giữa Western và Lake Avenue. Cũng trong năm đó, công trình kiến thức, xây dựng nhà thờ và trường học cũng được chính thức khởi công. Các lớp học đầu tiên tại Trường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bắt đầu học vào ngày 29 tháng 9 năm 1919 do ba Sơ của Dòng Lòng Chúa Thương Xót dạy. Trường có tất cả là mười hai khối và năm đầu tiên có được chín học sinh ghi danh học.

Sau bốn năm ròng rã cữ hành các thánh lễ trong trường học, cuối cùng công trình kiến thiết xây dựng nhà thờ cũng đã được bắt đầu vào ngày 3 tháng 7 năm 1923. Viên đá cuối cùng đặt vào để hoàn thành công cuộc xây cất nhà thờ là tháng Hai năm 1924. Sau đó không lâu, nhà thờ cũng được khánh thành.

Cathedral

Một gian nhà gỗ nhỏ cũng được dựng lên vào khoảng tháng 7 năm 1924 và trường học cũng mở rông thêm ra vào khoảng năm 1930 để đáp ứng nhu cầu của số lượng học sinh càng ngày càng tăng cao. Vào năm 1931, Địa Phận Oklahoma được chia ra thành hai Địa Phận Oklahoma City và Tulsa nên Nhà Thờ Thánh Gia trở thành Nhà Thờ Chánh Toà và Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trở thành Nhà Thờ Chánh Toà của Địa Phận Oklahoma; vì thế Ngai Đức Tổng được dời từ trung tâm thành phố về Nhà Thờ Đức Bà cho đến ngày hôm nay. Sau đó, năm 1932, trường học cũng được đổi tên thành John Carroll để tưởng nhớ Đức Giám Mục Công Giáo đầu tiên của Hoa Kỳ. Một tu viện nhỏ được xây cất cho các Sơ Dòng Chua Thương Xót vào năm 1941 mà ngày nay gọi là Mercy Center. Mercy Center là nơi tổ chức cho nhiều chương và cũng được xử dụng cho nhiều sinh hoạt khác trong giáo xứ. Từ đó đến nay, nhà thờ và trường học cũng được tu bổ và sửa chữa nhiều lần.

Vào khoảng giữa thập niên 70, nhiều người Việt Nam đã phải rời bỏ quê hương xứ sở của họ hầu thoát khỏi chế độ mới. Đến tháng 7 năm 1975, Nhà Thờ Chánh Toà trở thành quê hương mới, là nơi nương tựa cho ba mươi gia đình Viêt Nam tị nạn, những người phải vong quốc chỉ vì mong muốn tìm được tự do, thoát khỏi cảnh bắt bớ và cưỡng bách của chế độ đương thời. Các gia đình tị nạn tìm đến Nhà Thờ Chánh Toà ngày càng nhiều, vì vậy sứ vụ mục vụ đối với Cộng Đoàn Việt Nam ngày một lớn và kể từ đó, Cộng Đoàn Việt Nam trở thành một phần tử quan trọng, không thể thiếu của Giáo Xứ.

Cùng với những thay đổi từ việc tân trang nhà thờ, sửa chữa trường học cho đến các gia đình trong Giáo Xứ, Nhà Thờ Đức Bà vẫn luôn tiếp tục phát triển nhưng luôn giữ được vẻ đẹp tôn kính, trang nghiêm và nơi thờ phượng mỗi ngày cho giáo dân khắp nơi và thường là nơi tổ chức cho các thánh lễ và chương trình của Tồng Giáo Phận.