Bí Tích Xức Dầu Thánh

Bí Tích Xức Dầu Thánh

Bí Tích Xức Dầu là ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu về phần hồn cũng như phần xác. Khi Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân được ban cho người bệnh, với hy vọng là, nếu đó là ý muốn của Thiên Chúa, người bệnh sẽ được chữa lành về thể xác. Nhưng ngay cả khi không được chữa lành về phần xác, mục đích chính của Bí Tích Xức Dầu là giúp ích cho phần rỗi của bệnh nhân, ban thêm sức mạnh và nâng đỡ bệnh nhân nhờ ơn Chúa Thánh Thần để bệnh nhân tìm được sự bình an và thêm can đảm đối phó với những khó khăn, đau đớn khi bệnh hoạn hay sự đau yếu lúc tuổi già.

“Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.”
Xin vui lòng liên lạc Cha Xứ hay Cha Quản Nhiệm khi cần.