Bí Tích Truyền Chức Thánh

Bí Tích Truyền Chức Thánh

Sacraments
Chức vụ linh mục được Đức Chúa Giêsu thiết lập từ trong số những người Do Thái trong cuộc di cư của họ từ Ai Cập. Thiên Chúa đã chọn bộ lạc Levi làm linh mục cho Bộ Tộc Hebrew, Do Thái. Nhiệm vụ chính của các linh mục là dâng tiến các hiến lễ hy và cầu nguyện cho người dân. Theo Cựu Ước, khi Chúa Giêsu hiến dâng mình để đền bù tội lỗi của toàn thể nhân loại, Ngài đã chu toàn sứ mạng của Linh Mục một cách trọn vẹn. Nhưng cũng giống như Bí Tích Thánh Thể, chính Chúa Giêsu là hiến lễ hy sinh cho chúng ta hôm nay, do đó, theo Tân Ước chức vụ linh mục là sự chia sẻ và hiệp thông vĩnh cửu trong Chúa Kitô. Hầu hết các linh mục được dành riêng để phục vụ Giáo Hội như chính Giêsu Kitô đã làm.
“Con là Thượng Tế đời đời theo phẩm hàng Men-ki-xê-đê.”