Bí Tích Thêm Sức

Bí Tích Thêm Sức

Khi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, người Kitô Hữu được đón nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt để củng cố và làm chứng nhân cho Chúa Kitô. Bí Tích Thêm Sức tăng cường thêm các ơn đã lãnh nhận qua Bí Tích Rửa Tội là để chúng ta trở thành những người loan truyền về Chúa Kitô và làm nhân chứng thật cho Ngài trong chính gia đình, láng giềng, xã hội và thế giới chung quanh. Chúng ta nhận lãnh sứ điệp đức tin một cách sâu sắc và mạnh mẽ hơn, có tầm quan trọng lớn lao hơn đối với Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã cầu xin cùng với Đức Chúa Cha trao ban Chúa Thánh Linh để xây dựng một Hội Thánh tràn đầy tình yêu thương.

Khi các tông đồ ở Giêrusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gởi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần: vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần.

~from the United States Catholic Catechism

Xin vui lòng liên lạc văn phòng Giáo Xứ để biết thêm chi tiết.