Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp OKC

The Cathedral of Our Lady of Perpetual Help
3214 North Lake Avenue
Oklahoma City, Oklahoma 73118
(405) 525-2349
Fax: (405) 525-3628
Contact Us
Vietnamese youth

Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp OKC

Rước Lễ Thiêng Liêng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Amen.

Mass Times

Sunday 8:00 am (English)
10:00 am (Full Choir)
11:45 am (Vietnamese)
Monday 7:30 am
Tuesday 7:30 am
Wednesday 8:30 am
Thursday 7:30 am
Friday 7:30 am
Saturday

8:30 am
3:00 pm Confessions
5:00 pm Vigil (English)