Các Phép Bí Tích

The Cathedral of Our Lady of Perpetual Help
3214 North Lake Avenue
Oklahoma City, Oklahoma 73118
(405) 525-2349
Fax: (405) 525-3628
Contact Us

Các Phép Bí Tích

Theo Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, Bí Tích là những dấu chỉ hữu hiệu đem lại ân sủng, được Chúa Giê-su thiết lập và trao lại cho Hội thánh để ban sự sống thần linh cho ta. Bí Tích được chia làm 3 loại:

  • Khai Tâm: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa (Bắt đầu cuộc sống Kitô hữu).
  • Hoà Giải: Giải Tội và Xức Dầu Thánh.
  • Ơn Gọi: Truyền Chức Thánh và Hôn Phối.

Mass Times

Sunday 8:00 am (English)
10:00 am (Full Choir)
11:45 am (Vietnamese)
Monday 7:30 am
Tuesday 7:30 am
Wednesday 8:30 am
Thursday 7:30 am
Friday 7:30 am
Saturday

8:30 am
3:00 pm Confessions
5:00 pm Vigil (English)