Phụng Vụ

The Cathedral of Our Lady of Perpetual Help
3214 North Lake Avenue
Oklahoma City, Oklahoma 73118
(405) 525-2349
Fax: (405) 525-3628
Contact Us

Phụng Vụ

NHỮNG THÁNH LỄ CUỐI TUẦN:

* Thứ Bảy: 5g00 (Lễ Mỹ),
* Chúa Nhật: 8g00 & 10g00 (Lễ Mỹ), 11g45 (Lễ Việt Nam)

THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG:

* Thứ Tư & thứ Bảy: 8g30 sáng. * Các ngày khác: 7g30 sáng.

CHẦU THÁNH THỂ:

* Thứ Tư từ 8g30 sáng đến 12 giờ trưa

LẦN HẠT KÍNH ĐỨC MẸ LAVANG:

* Chúa Nhật: 5g00 chiều tại Mercy Center

NỬA GIỜ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP:

* Thứ Bảy (tiếng Việt): 3g30 chiều

CÁC PHÉP BÍ TÍCH

BÍ TÍCH HÒA GIẢI:

Từ 3:00 – 4:00 chiều thứ Bảy, hoặc có thể gọi để lấy hẹn.

BÍ TÍCH RỬA TỘI:

Xin liên lạc với văn phòng Giáo Xứ ít nhất là 2 tuần trước ngày Rửa Tội để sắp xếp ngày giờ. Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cần tham dự lớp học hỏi về Bí Tích Rửa Tội do anh Nguyễn Xuân Sơn hướng dẫn. Rửa tội trong thánh lễ của Cộng Đoàn vào mỗi Chúa Nhật thứ 2 trong tháng.

BÍ TÍCH HÔN PHỐI:

Xin gặp Cha Xứ hoặc Cha Quản Nhiệm ít nhất 6 tháng trước ngày cưới.

Mass Times

Sunday 8:00 am (English)
10:00 am (Full Choir)
11:45 am (Vietnamese)
Monday 7:30 am
Tuesday 7:30 am
Wednesday 8:30 am
Thursday 7:30 am
Friday 7:30 am
Saturday

8:30 am
3:00 pm Confessions
5:00 pm Vigil (English)